วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมนำเที่ยว โครงการสืบสานตำนานตันหยงสตาร์

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมนำเที่ยว โครงการสืบสานตำนานตันหยงสตาร์ (เมืองท่าโบราณ) ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ณ แหลมหยงสตาร์ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

🏫#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆