วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมหลักสูตรบูรณาการ 5 องค์ประกอบเข้าสู่แผนการสอนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การจัดการเรียนการสอน

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรบูรณาการ 5 องค์ประกอบเข้าสู่แผนการสอนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การจัดการเรียนการสอน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

🏫#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆