วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน มอบหมายให้นายธีระชัย ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมด้วย นางสาวดาราวรรณ เจริญฤทธิ์ ครูที่ปรึกษา นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2566

โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

🏫#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆