วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ได้จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาตนเองทางด้านการศึกษาทางวิชาการและทักษะ

โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

🏫#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆