วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การวัดผลและประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

📢 ประกาศ #วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

เรื่อง การวัดผลและประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

🏫#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆