วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ถึงวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพ สู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม หลักสูตร การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง

โดยมีนางสาวศิรินาถ หยงสตาร์ และนางณนิดา ชุมจินดา ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นวิทยากร มีบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

🏫#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆