วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน และเปิดภาคเรียน

📢 ประกาศ #วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน และเปิดภาคเรียน

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566

🏫#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆