วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคี และลงนามสัญญา 3 ฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน มอบหมายให้ นายพีรยุทธ ใจสมุทร ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคี และลงนามสัญญา 3 ฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2566

โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารเอนกประสงค์มุจลินท์ วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

🏫#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆