วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และบรรยาย “นโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา” ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายพีรยุทธ ใจสมุทร ครูทำหน้าที่รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ดำเนินการทำแผนปฏิบัติราชการ และบรรยายเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน

โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน