วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียนเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรสายการสอนภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567