วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

นายอลงกต ใหม่น้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้ปกครอง

พร้อมด้วย นายศุทธิศานต์ หยงสตาร์ ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฯ คณะครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน และแผนกวิชา