วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

โล่รางวัล เนื่องจากเป็นสถานศึกษาที่มีการนำเข้าข้อมูลผลการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา

🏫 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 🏫

#วิทยาลัยเล็กๆแต่พลังเราใหญ่มาก

ได้รับโล่รางวัล 🎉

เนื่องจากเป็นสถานศึกษาที่มีการนำเข้าข้อมูลผลการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ผ่านระบบติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา (e-MVS) ระดับดีมาก

———————————————-

Monitoring Award

———————————————

โดย สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา