วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรม การพัฒนาคุณภาพความร่วมมือในการจัดการระบบทวิภาคี

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

นายอลงกต ใหม่น้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ให้การต้อนรับ ผศ.(พิเศษ) นิสิต พลภักดี และคณะ วิทยากรโครงการอบรม การพัฒนาคุณภาพความร่วมมือในการจัดการระบบทวิภาคี ตามแบบ บจก.พร้อม เทคโน เซอร์วิส และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนอาชีวศึกษา

โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสื่อการเรียนการสอน