วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

นายอลงกต ใหม่น้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาจังหวัด เพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคใต้ 2 (วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี)

และรับมอบป้าย “ศูนย์ซ่อมบำรุง ดัดแปลงและจัดทำเฉพาะ อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ” ให้กับ

-วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

-วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

-วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

โดยมีคณะผู้บริหาร สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารวิทยบริการแก้มลิงเมืองตรัง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง