วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

การประเมินโครงการ “สุขาดี มีความสุข” สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

นายอลงกต ใหม่น้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน เข้าร่วมการประเมินโครงการ “สุขาดี มีความสุข” สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบโดย งานอาคารสถานที่

กรรมการประเมินได้แก่

🔹 นายพรชัย อาจหาญ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

🔹 นายนันธวุฒิ น้อย

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง

🔹 นายธำรงศักดิ์ รัตนวรรณ

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

🔹 นายกฤษฎา บุญเจริญ

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

🔹 นางสาวศศิโสม พาณิชย์กุล

พนักงานบริหารทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคตรัง

โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการประเมิน ณ อาคารเอนกประสงค์มุจลินท์ วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน