วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

พิธีรำลึกบูรพาจารย์ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

นายอลงกต ใหม่น้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ได้จัดโครงการพิธีรำลึกบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความเคารพแด่บูรพาจารย์และครู ในปัจจุบันอย่างถูกต้องตามโอกาสเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยมีกิจกรรม ดังนี้

🔹 พิธีกรรมทางศาสนา

🔹พิธีไหว้ครู

🔹 การมอบทุนการศึกษา

🔹 ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

🔹 ผูกข้อมือสัมพันธ์ครู-ศิษย์

🔹 mini ลาน PLAY

พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน และอาคารเอนกประสงค์มุจลินท์