วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

โครงการอาชีวศึกษาร่วมใจล้างเครื่องปรับอากาศทั่วไทยฟรี 7,200 เครื่อง

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

นายอลงกต ใหม่น้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ครูและนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ในการดำเนินโครงการอาชีวศึกษาร่วมใจล้างเครื่องปรับอากาศทั่วไทยฟรี 7,200 เครื่อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอปะเหลียน อำเภอหาดสำราญ และอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง