วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

นายอลงกต ใหม่น้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ได้จัดโครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรปะเหลียน

พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน