วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

นายอลงกต ใหม่น้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน เข้าร่วมการประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2566) ระดับจังหวัดตรัง

พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมศรีตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง