วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

เอกสารงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีะปะเหลียน ได้ติดตามนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะ และสามารถประกอบธุรกิจของตนเอง ชื่อร้าน BAN CHA ทุ่งยาว (บริการขายเครื่องดื่ม) ของ นางสาว อภิชญา หนูวงษ์ สำเร็จการศึกษา แผนกการบัญชี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่ตั้งร้าน ม.1 ถนนตรัง -สลูล ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 โทร. 0918302451

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ได้ติดตามนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะและสามารถไปดำเนินธุรกิจของตนเอง

  ร้าน ยำ  ตำแซ่บ  by  ลิกกี้   ของ นางสาว  ปัญญาพร  ชัยศิริ  ที่สำเร็จการศึกษา  13  มีนาคม   2563 สถานที่ตั้งร้าน  52/6  ม.10  ต.แหลมสอบ   จ.ตรัง  

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆