วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
เอกสาร หน่วยงานภายใน

เอกสารงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

เอกสารงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

ปีการศึกษา 2566

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2564

โครงงาน /สิ่งประดิษฐ์

ปีการศึกษา 2564

โครงการ

1. เครื่องกดเจลอัตโนมัติดาวน์โหลด
2. เครื่องดูดฝุ่นจากมอเตอร์ไฟฟ้าดาวน์โหลด
3. เครื่องถอดกิ๊ฟโช๊คหน้าดาวน์โหลด
4. เครื่องมือพิเศษถอด-ประกอบวาล์วฝาสูบดาวน์โหลด
5. เครื่องสูบน้ำจากโซล่าเซลล์ดาวน์โหลด
6. เจลล้างมือว่านหางจระเข้ดาวน์โหลด
7. แท่นประกอบเครื่องจักรยานยนต์ดาวน์โหลด
8. แยมมัลเบอร์รี่&มันม่วงดาวน์โหลด
9. โคมไฟจากโซล่าเซลล์ดาวน์โหลด
10. โคมไฟจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด
11. ไก่ฝอยทรงเครื่องดาวน์โหลด
12. กรรไกรตัดเหล็กดาวน์โหลด
13. กล่องไฟสำรองดาวน์โหลด
14. กล่องดินสอจากคีย์บอร์ดดาวน์โหลด
15. กล้องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์ดาวน์โหลด
16. การเรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เรื่องการออกแบบป้ายโฆษณาโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6ดาวน์โหลด
17. การทำนามบัตรจากโปรแกรม Adobe Photoshopดาวน์โหลด
18. การสร้างเว็บไซต์ประจำแผนก Department website creationดาวน์โหลด
19. ขนมทองม้วนแก้วมังกรและธัญพืชดาวน์โหลด
20. ข้าวแต๋นสมุนไพรดาวน์โหลด
21. ชุดนอนนาดาวน์โหลด
22. ชุดรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ดาวน์โหลด
23. ชุดสาธิตกังหันลมแปลงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ติดตั้งหน้าแผนกไฟฟ้าแบบถาวรดาวน์โหลด
24. ตู้เก็บเครื่องมือดาวน์โหลด
25. ธัญพืชอัดแท่งดาวน์โหลด
26. ประตูพ่นละอองแอลกอฮอล์โซล่าเซลล์ดาวน์โหลด
27. ปั๊มออกซิเจนตู้ปลาโซล่าเซลล์ดาวน์โหลด
28. ภาพหัตถศิลป์ แลนด์มาร์คตรังดาวน์โหลด
29. รถดูดเศษเหล็กดาวน์โหลด
30. วุ้นกรอบสมุนไพรดาวน์โหลด
31. สบู่กำจัดเห็บหมัดดาวน์โหลด
32. สบู่น้ำผึ้งกากกาแฟจริงดาวน์โหลด
33. อุปกรณ์ช่วยยกอิฐมอญดาวน์โหลด

สิ่งประดิษฐ์

1. อุปกรณ์ช่วยถอดลูกปืนล้อรถจักรยานยนต์ดาวน์โหลด
2. แท่นอัดไฮดรอลิกส์ขนาดเล็กดาวน์โหลด
3. อุปกรณ์ดันลูกสูบเบรกรถยนต์ดาวน์โหลด
4. นาคีรัดกายดาวน์โหลด
5. เครื่องวัดระยะทางสังคมดาวน์โหลด
6. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำเพื่อสำรองไฟฉุกเฉินดาวน์โหลด
7. ข้าวเกรียบสมุนไพรปลันดาดาวน์โหลด
8. ยาหม่องกระชายขาวดาวน์โหลด
9. ข้าวพองต้านโควิดดาวน์โหลด
10. เดคูพาจกระเป๋าสานดาวน์โหลด
11. ลูกปัดแฮนด์เมดดาวน์โหลด
12. โคมไฟจากใยบวบดาวน์โหลด
13. ถุงมือขอดเกล็ดปลาดาวน์โหลด
14. กระชายดองน้ำผึ้งมะนาวดาวน์โหลด
15. อินทผลัมธัญพืชดาวน์โหลด

รายชื่อวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

1. การศึกษาพฤติกรรมการถอดประกอบหัวฉีดแรงดันสูงเครื่องยนต์ดีเซลของนักเรียน ระดับ ปวช. 2/1 แผนกวิชาช่างยนต์ดาวน์โหลด
2. การศึกษาการลดปัญหาการไม่ตอบคำถามครูผู้สอนในชั้นเรียน วิชาการบัญชีกิจการพิเศษ นักศึกษา ปวช. 2 แผนกวิชาการบัญชี โดยการสร้างความมั่นใจในตนเองให้กับผู้เรียนดาวน์โหลด
3. การพัฒนาทักษะการพูดนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้บทบาทสมมุติของผู้เรียน ระดับ ปวช. 1 แผนกวิชาการท่องเที่ยวดาวน์โหลด
4. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนภาพฉาย โดยการสอนแบบสาธิตดาวน์โหลด
5. ทักษะการเขียนสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบไฟฟ้า ปวช.1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังดาวน์โหลด
6. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้นของนักเรียน ระดับ ปวช.1 โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียนระบบออนไลน์ดาวน์โหลด
7. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น เรื่อง กระบวนการกลั่นน้ำมัน ของนักเรียน ระดับ ปวช. 1 แผนกวิชาช่างยนต์ ที่สอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดาวน์โหลด
8. การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย วิชาพลศึกษา (แบดมินตัน)ดาวน์โหลด
9. การแก้ปัญหาการส่งงานในวิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1004 โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดาวน์โหลด
10. การเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะทางการเรียนออนไลน์ Googlemeet ก่อนเรียนและหลังการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์และอุปทาน โดยการใช้สื่อ การนำเสนอแบบ Power point กับ Youtube ของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดาวน์โหลด
11. การศึกษาวัฒนธรรมสมัยต่างๆ ของไทย สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาการท่องเที่ยวดาวน์โหลด
12. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับผู้เรียน ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ดาวน์โหลด

รายชื่อวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามค่าเป้าหมายสถานศึกษาที่กำหนด โดยใช้วิธีการสอนแบบจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนดาวน์โหลด
2. การพัฒนาสมรรถนะในการเชื่อมต่อหัว RJ45 กับสาย UTP ของผู้เรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดาวน์โหลด
3. พัฒนาชุดฝึกปฏิบัติและวิเคราะห์การทำงานของเซ็นเซอร์เครื่องยนต์ดาวน์โหลด
4. การใช้สัญญาเงื่อนไขปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษสถานประกอบการ ของนักเรียน ระดับ ปวช.2 แผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดาวน์โหลด
5. การแก้ปัญหาการส่งงาน รายวิชางานเครื่องล่างรถยนต์ รหัสวิชา 20101 – 2003 โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่างยนต์ดาวน์โหลด
6. ทักษะการวัดทดสอบอุปกรณ์ไทริสเตอร์ (SCR) ปวช.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังดาวน์โหลด
7. แก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเนื่องจากการส่งงานไม่ตรงเวลา โดยวิธีการแจ้งการส่งงานแบบเปิดเผย วิชาเซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้ ของนักศึกษา ระดับ ปวส.2 สาขางานไฟฟ้ากำลังดาวน์โหลด
8. การใช้สัญญาเงื่อนไขปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชางานปรับอากาศรถยนต์ ของนักเรียน ระดับ ปวช. 3 แผนกวิชาช่างยนต์ดาวน์โหลด
9. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Classroom ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ รหัสวิชา 30204-2003 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลดาวน์โหลด
10. การใช้แผนฝึกซ้อมเสริมทักษะแบดมินตันการเสิร์ฟหลังมือ วิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ (แบดมินตัน) นักศึกษา ระดับ ปวช.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564ดาวน์โหลด
11. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า รหัสวิชา 20201-2001 เรื่องการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564ดาวน์โหลด
12. การเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะทางการเรียนออนไลน์ Googlemeet ก่อนเรียนและหลังการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์และอุปทาน โดยการใช้สื่อ การนำเสนอแบบ Power point กับ Youtube ของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชีดาวน์โหลด
13. การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน รายวิชาการท่องเที่ยวชุมชน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวดาวน์โหลด
14. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นสองตัวแปรของนักเรียน ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาดาวน์โหลด
15. การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวส. 2 โดยผ่านการใช้เทคนิคทีพีเอส (TPS:Think-Pair-Share) ในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริงดาวน์โหลด
16. การวิเคราะห์ข้อบกพร่องการเขียนภาษาไทยของนักเรียน ชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดาวน์โหลด
17. การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการพัฒนาสื่อการสอน เรื่องหลักการเบื้องต้นของเครื่องวัดไฟฟ้าแบบอนาล็อคและแบบดิจิตอล ในรายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า ของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังดาวน์โหลด

เอกสารงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

ปีการศึกษา 2565

โครงการ

1. เครื่องเชื่อมจุดจากแบตเตอรี่มอเตอร์ไซต์ดาวน์โหลด
2. เว็บไซต์สั่งอาหาร เรื่อง Food order (แอปพลิเคชั่นสั่งอาหาร)ดาวน์โหลด
3. แกนสับปะรดอบแห้ง.ดาวน์โหลด
4. แท่นถอดสปริงโช๊คดาวน์โหลด
5. แม่แรงยกรถแบบหมุนมือดาวน์โหลด
6. แยกไข่ขาวไข่แดงดาวน์โหลด
7. แอพพลิเคชั่นแจ้งปัญหาดาวน์โหลด
8. โคมไฟโซล่าเซลล์แบบติดผนังดาวน์โหลด
9. กล้องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์ดาวน์โหลด
10. ขนมทองม้วนจากข้าวสังข์หยดดาวน์โหลด
11. ชุดเพาะถั่วงอกอัตโนมัติดาวน์โหลด
12. ชุดพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพาดาวน์โหลด
13. ชุดลำโพงเคลื่อนที่ดาวน์โหลด
14. ต้นไม้ในรั้ววิทยาลัยของเราดาวน์โหลด
15. ตู้จำหน่ายปากกาหยอดเหรียญดาวน์โหลด
16. ตู้ฟักไข่ดาวน์โหลด
17. ถังเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ช่างดาวน์โหลด
18. ประตูอัตโนมัติดาวน์โหลด
19. ปั๊มน้ำล้างรถจักรยานยนต์แบบหยอดเหรียญดาวน์โหลด
20. มะพร้าวแก้วสมุนไพรธัญพืชดาวน์โหลด
21. รถจักรยานไฟฟ้าดาวน์โหลด
22. ระบบเบรค USBดาวน์โหลด
23. ราวตากผ้าอัจฉริยะดาวน์โหลด
24. ลูกประคบสมุนไพรดาวน์โหลด
25. สกู๊ตเตอร์เครื่องตัดหญ้าดาวน์โหลด
26. สบู่สมุนไพรใบยางพาราดาวน์โหลด
27. สื่อการสอนการทำโลโก้ดาวน์โหลด
28. อ่างล้างชิ้นส่วนแบบน้ำมันหมุนเวียนดาวน์โหลด
29. อุปกรณ์เช็คปั๊มน้ำมันเครื่องดาวน์โหลด
30. อุปกรณ์แท่นอัดจารบีดาวน์โหลด
31. อุปกรณ์ดัดเหล็กเส้นดาวน์โหลด
32. อุปกรณ์ทำความสะอาดชิ้นงานด้วยทรายดาวน์โหลด

สิ่งประดิษฐ์

1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำเพื่อสำรองไฟฉุกเฉินดาวน์โหลด

รายชื่อวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

1. การพัฒนาเกมการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดาวน์โหลด
2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในวิธีการสอน วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่อง เงินได้พึงประเมิน ของนักเรียน ชั้น ปวช.2 แผนกการบัญชี ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียนดาวน์โหลด
3. การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้สัญญาการเรียน กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดาวน์โหลด
4. การพัฒนาทักษะการออกเสียงคำกริยาช่องที่ 2 ที่เติม ed โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเที่ยว และการบัญชีดาวน์โหลด
5. การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการเขียนภาพฉาย วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น สำหรับ นักเรียน ปวช.ดาวน์โหลด
6. การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ของนักศึกษาระดับ ปวช.2 สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ดาวน์โหลด
7. ทักษะการเขียนแบบไฟฟ้าตามแบบไฟฟ้าดาวน์โหลด
8. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้นของนักเรียน ระดับ ปวช.1 จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL : Research Based Learning)ดาวน์โหลด
9. ความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน วิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน นักศึกษา ระดับ ปวช.1ดาวน์โหลด
10. การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงต่อเวลา วิชากฎหมายแรงงาน ระดับชั้น ปวช.1 สาขางานไฟฟ้ากำลังดาวน์โหลด
11. แก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนื่องจากการส่งงานไม่ตรงเวลา โดยวิธีการแจ้งการส่งงานแบบเปิดเผยดาวน์โหลด
12. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยวของนักศึกษา โดยวิธีการจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการท่องเที่ยวดาวน์โหลด
13. เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโปรแกรมกราฟฟิก ระดับชั้น ปวช.2ดาวน์โหลด
14. การเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์และอุปทาน โดยการใช้สื่อ Power point ของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขาวิชาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดาวน์โหลด
15. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการบัญชีตั๋วเงิน เรื่อง การบันทึกบัญชีตั๋วเงิน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติดาวน์โหลด
16. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องการแก้โจทย์ปัญหา สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา สำหรับผู้เรียน ปวช.1 แผนกวิชาการท่องเที่ยวดาวน์โหลด
17. การศึกษาพฤติกรรมการเรียน รายวิชาเครื่องยนต์เล็กดาวน์โหลด

รายชื่อวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

1. การแก้ปัญหาผู้เรียนไม่สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการได้ วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น (20204-2001) นักเรียน ชั้น ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนดาวน์โหลด
2. การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียน รายวิชาภาษาอังกฤษในการนำเที่ยว 1 โดยใช้สื่อการสอน ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวดาวน์โหลด
3. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในวิธีการสอน วิชาการบัญชีเดี่ยวและกระทบยอด เรื่อง การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ของนักเรียน ชั้น ปวช.2 แผนกการบัญชี ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียนดาวน์โหลด
4. การพัฒนาทักษะการออกเสียงและเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ของนักเรียน ระดับ ปวช.3 แผนกวิชาช่างยนต์ดาวน์โหลด
5. การจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้สื่อชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รหัสวิชา 20000-1204 วิชาการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันดาวน์โหลด
6. การพัฒนาชุดการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการตลาด เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกดาวน์โหลด
7. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Learning) เพื่อสร้างทักษะสู่การทำงานดาวน์โหลด
8. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาลูกเสือวิสามัญ 2 ของนักเรียน ระดับ ปวช.1 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL : Research Based Learning)ดาวน์โหลด
9. การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย วิชาพลศึกษา (แบดมินตัน)ดาวน์โหลด
10. การพัฒนาทักษะการอ่านจับในความสำคัญ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังดาวน์โหลด
11. การเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ เรื่องอุปสงค์และอุปทาน โดยการใช้สื่อ Power point ของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชีดาวน์โหลด
12. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า เรื่องการบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าสำหรับกิจการที่ไม่จดทะเบียนและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติดาวน์โหลด
13. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาร้อยละของนักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาโพลยาดาวน์โหลด
14. พัฒนาการสอนแบบใช้เกมเป็นฐาน (Game Based Learning) ในวิชาหน้าที่พลเมือง และศีลธรรม โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเกม (Game Based Learning) ชื่อเกม “Bin Go” สำหรับนักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ปวช.3ดาวน์โหลด
15. การพัฒนาสื่อหลักการทำวงจรพิมพ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ในเรื่อง วงจรพิมพ์ รายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรดาวน์โหลด

ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆