วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานศึกษาที่มีการนำเข้าข้อมูลผลการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาผ่านระบบติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา (e-MVS)

วิทยาลัยการอาชีพปะเห

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2ส่วนที่ 3 (สอบสัมภาษณ์) การสอบเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

#วิทยาลัยการอาชีพปะเ

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน

#วิทยาลัยการอาชีพปะเ

Read More