วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
เอกสาร หน่วยงานภายใน

เอกสารงานบุคลากร

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆