วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ข่าวงานพัสดุ งานการเงิน งานพัสดุ

ข่าวงานพัสดุ งานการเงิน งานพัสดุข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักครู ๑๒ ยูนิต วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ตําบลท่าข้ามอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#วิทยาลัยการอาชีพปะเ

Read More
ข่าวงานพัสดุ งานการเงิน งานพัสดุข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียนเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักครู ๑๒ ยูนิต วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ตําบลท่าข้ามอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More