วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560,2564 🏆🏆🏆