วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ข้อมูลอาคารและสถานที่

รายละเอียด

1. อาคารอำนวยการ
2. แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3. อาคารแฝดแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4. สนามกีฬาอเนกประสงค์
5. อาคารแฝดแผนกวิชาช่างยนต์
6. อาคาร 3 ชั้นแผนกการบัญชี   แผนกวิชาสามัญ
7. ร้านค้าวิทยาลัย
8. โรงอาหาร
9. ห้องน้ำ
10. ห้องน้ำ
11. อาคาร 4 ชั้น วิทยบริการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12. ศาลาสนาม
13. สนามฟุตบอล
14. โรงจอดรถ
15. ศาลพระภูมิ
16. ป้อมยาม

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆