วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน มอบหมายให้ นายศุทธิศานต์ หยงสตาร์ ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฯ นายพีรยุทธ ใจสมุทร ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฯ ตัวแทนกรรมการบริหารวิทยาลัย และคณะครู มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

🔹 ทุนพี่จูงน้อง

🔹 ทุนเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

โดยมีรายนามผู้สนับสนุนทุนการศึกษาดังนี้

🔸 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพรปิโตรเลียม ทุ่งยาว

🔸 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพรคอมพิวเตอร์

🔸 ร้านยั่งยืนการเกษตร

🔸 ร้านมายคอม

🔸 ร้านมะกัน

🔸 ร้านห้องเสื้อ ชิโด้

🔸 บริษัท ภัทรพิทยาภัณฑ์ จำกัด

🔸 บริษัท ตรังไพศาลแอร์เซ็นเตอร์ จำกัด

🔸 ร้านปะเหลียนซายน์ แอนด์ ปริ๊นติ้ง

🔸 ร้าน PK เซอร์วิส

🔸 ร้านเลิศชัยออโตเมชั่น

🔸 ร้านธนากรการไฟฟ้า

🔸 บริษัท ท่งฮวด จำกัด

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564🏆🏆🏆