วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวงานพัสดุ งานการเงิน งานพัสดุข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567