วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ปกครอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี

ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆