วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ในระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน การอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาต่อไป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี

ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆