วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ได้จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีนิสัยรักการอ่าน เสริมความคิดสร้างสรรค์ และสามารถค้นคว้าด้วยตนเองได้

โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

🏫#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆