วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน มอบหมายให้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565) โดยกลุ่มธุรกิจกุ้งไลค์ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมการประเมิน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ จังหวัดกระบี่

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆