วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

วันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ได้จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ระดับสถานศึกษา ให้บริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ โดยนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ออกให้บริการ ณ พื้นที่ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

🏫#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆