วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ประจำปีการศึกษา 2/2566

📢 ประกาศ #วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

เรื่อง การรับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ประจำปีการศึกษา 2/2566

ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566

🏫#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆