วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

📢 ประกาศ #วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รหัสวิชา 206

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

คำร้องขอสมัครและใบสมัคร

🏫#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆