วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน

📢#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดตรัง ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2566

ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง วิทยาลัยการอาชีพตรัง วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จังหวัดตรัง