วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดตรัง ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัย

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

ระดับจังหวัดตรัง ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566

โดยมี นายกษิดิฏฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง