วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

พิธีรำลึกบูรพาจารย์ อาคารเอนกประสงค์ “มุจลินท์”

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ได้จัดพิธีรำลึกบูรพาจารย์ อาคารเอนกประสงค์ “มุจลินท์” วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ประกอบด้วยการสักการะพระภูมิเจ้าที่ พิธีทางศาสนาอิสลาม และพิธีทางศาสนาพุทธ เนื่องในโอกาสเปิดอาคารหลังใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล

โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ อาคารเอนกประสงค์มุจลินท์ วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

🏫#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆