วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

คาบกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ได้จัดคาบกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

โดยมีกิจกรรมดังนี้

🔹 ชี้แจงข้อตกลงการเรียนวิชาลูกเสือวิสามัญ 2 โดยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

🔹 ชี้แจงข้อตกลงการเรียนวิชาโครงงาน (Project) โดยงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

🔹 ชี้แจงกฎระเบียบ ข้อตกลงในการปฏิบัติกิจกรรมทั่วไป โดยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารเอนกประสงค์มุจลินท์ วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

🏫#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆