วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.)

วันศุกร์ที่ 21 ถึงวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2566

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน มอบหมายให้ คณะครูเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) รุ่นที่ ตง.002/2566 ดำเนินการโดย สำนักงานลูกเสือจังหวัดตรัง ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพตรัง และสโมสรลูกเสือจังหวัดตรัง

โดยมีคณะครูเข้าร่วมการอบรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพตรัง จังหวัดตรัง

🏫#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆