วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมสร้างสุข (กิจกรรมพิธีกร) เนื่องในวโรกาสรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน พร้อมด้วย นายศุทธิศานต์ หยงสตาร์ ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุข (กิจกรรมพิธีกร) เนื่องในวโรกาสรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจและเยี่ยมสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง