วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในคาบคุณธรรมจริยธรรม ทุกวันศุกร์ ในสัปดาห์นี้เป็นกิจกรรมของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในคาบคุณธรรมจริยธรรม ทุกวันศุกร์ ในสัปดาห์นี้เป็นกิจกรรมของ

#แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ในหัวข้อการบูรณาการคุณธรรมและความรู้เกี่ยวกับการจำแนกประเภทขยะ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน