วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในคาบคุณธรรมจริยธรรม ทุกวันศุกร์ ในสัปดาห์นี้เป็นกิจกรรมของแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก แผนกวิชาการท่องเที่ยว แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในคาบคุณธรรมจริยธรรม ทุกวันศุกร์ ในสัปดาห์นี้เป็นกิจกรรมของ

#แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก#แผนกวิชาการท่องเที่ยว#แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ในหัวข้อการประชาสัมพันธ์และยกระดับการสื่อสารองค์กร โดยกิจกรรมผลิตสื่อออนไลน์

โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน