วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ อำเภอปะเหลียน “ปลันดา เกมส์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน พร้อมด้วยนายศุทธิศานต์ หยงสตาร์ ครูทำหน้าที่รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ อำเภอปะเหลียน “ปลันดา เกมส์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

โดยมีนายณัฐวุฒิ สังข์สุข นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน