วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

วันเปิดภาคเรียนวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน มอบหมายให้ นายศุทธิศานต์ หยงสตาร์ ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กล่าวต้อนรับ ให้โอวาทกับนักเรียน นักศึกษา และแนะนำบุคลากรใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ต้อนรับนักเรียน นักศึกษา เนื่องในวันเปิดภาคเรียนวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน