วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

วันจันทร์ที่ 28 ถึงวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสูง จัดโดยสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

วิทยากร คือ ดร.อภิชาติ เนินพรหม, ดร.ชมนาด พรมมิจิตร, ดร.ธนสาร รุจิรา, นายวิษณุ ส่งศรี และนายอำนาจ เสมอวงศ์

โดยมีนายเจษฎา ธนะสถิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหว้าทอง วิทยาลัยการอาชีพตรัง

🏫#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆