วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

โครงการปัจฉิมนิเทศสัมมนาฝึกงาน

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสัมมนาฝึกงานระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็น ประเมินผล และอภิปรายปัญหาในการฝึกอาชีพ ของนักเรียนฝึกงาน ดังนี้

🔹 ปวช.3 ช่างยนต์

🔹ปวช.3 ช่างไฟฟ้ากำลัง

🔹 ปวช.3 การบัญชี

🔹 ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

🔹 ปวส.2 ธุรกิจดิจิทัล

โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

🏫#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆