วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน มอบหมายให้นายศุทธิศานต์ หยงสตาร์ ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฯ และงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จัดโครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมด้านวิชาการความรู้ พัฒนาตนเองทางด้านบุคลิกภาพ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

🏫#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆