วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัดตรัง ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน มอบหมายให้ คณะครูเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัดตรัง ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566 ดำเนินการโดยสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง

โดยมีคณะครูเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมหว้าทอง วิทยาลัยการอาชีพตรัง จังหวัดตรัง

🏫#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆