วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

นายอลงกต ใหม่น้อย โอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ

นายอลงกต ใหม่น้อย

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง

เนื่องในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ด้วยความยินดียิ่ง